home

localizare

istoric

agricultura

turism

alte activitati

cultura

administratie

links

contact

 

Conditiile pedoclimatice, altitudinea si relieful teritoriului administrativ al comunei Sinca Noua sunt mai putin favorabile culturilor de cereale, plante tehnice si alimentare. Adaugand acestor conditii si suprafata redusa a terenurilor arabile se poate motiva faptul ca profilul activitatii economice este cu preponderenta zootehnic.


Analizand structura terenurilor agricole se poate observa ca peste 84,5% din acestea sunt pasuni si fanete. Terenul arabil este prezent doar in proportie de 15,4 % din terenul agricol si se intalneste pe suprafete mici raspandite in teritoriu. Suprafete mai mari de teren arabil se intalnesc in jurul localitatii Sinca Noua.


In proportie foarte mica se intalnesc in teritoriu livezi de pomi fructiferi, in special meri si pruni.


Agricultura comunei Sinca Noua si-a realizat productiile numai in cadrul gospodariilor individuale, proprietate particulara, ce detin aproape tot terenul agricol.